List

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach oraz w życiu codziennym sprawia, że wiele dotychczasowych czynności wykonywanych przez człowieka zastępują maszyny. Prace można wykonać szybciej, taniej i precyzyjniej już bez udziału człowieka. Zastąpienie pracy człowieka maszynami, wiąże się z wielkimi zmianami, które nieodwracalnie wpływają na kształt i kierunek życia społecznego i ekonomicznego. Celem artykułu jest próba oceny wpływu postępu technologicznego i robotyki na rynek pracy